Frivilligrekrytering- ReachMee och Marknadsföring

Tillfället vänder sig till dig som vill lära dig mer om Svenska Röda Korsets digitala rekryteringsverktyg ReachMee. Syftet är att ge en bild av hur verktyget kan användas och vilka funktioner som finns för att underlätta kretsens arbete med att rekrytera frivilliga. Dessutom får du en introduktion i marknadsföring och hur du kan använda material från Föreningsbutiken i syfte att annonsera i lokala arenor och kanaler.

Kursinnehåll

Under tillfället går vi igenom tips och råd inom frivilligrekrytering; hur du annonserar med hjälp av ReachMee, bra att tänka på när du rekryterar frivilliga digitalt samt hur du når ut med annonsen på bästa sätt.  

Målgrupp

Förtroendevalda, frivilligledare och anställda i krets inom Svenska Röda Korset.

Kursmål

    Annonsera lediga frivilliguppdrag
    Hantera intresseanmälningar
    Kommunicera med intressenter
    Marknadsföra i lokala arenor och kanaler


Förkunskaper

Följande webbkurser i Learnster:
  • Uppförandekoden
  • Rödakorskunskap
  • Att vara frivillig
  • Var försiktig!

    Till Learnster

Kommande tillfällen i

Online

Microsoft Teams
2024-08-20 18:00 - 19:30
Platser finns