Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen. Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs ha fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten.

Kursen är kostnadsfri. 

Intyg
Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du deltagit på kursen. På intyget står kursmålen.

Nästa tillfälle
2020-12-09 09:15

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för barn. Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten. 

Vi älskar barn, men för att du och de andra deltagarna ska kunna fokusera helt på kursens innehåll och övningar vill vi att du inte har med barn vid kurstillfället. Större barn som kan delta i kursen är givetvis välkomna. Du som vill eller behöver ha med ditt mindre barn närvarande vid kursen kan anmäla dig till ett av våra tillfällen märkta med "Barnnärvaro".

Kursen är kostnadsfri.

Intyg
Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du deltagit på kursen. På intyget står kursmålen. 

Nästa tillfälle
2020-12-07 09:00

Kursens syfte är att stärka förmågan och öka tryggheten att komma igång/leda/samordna en lokal krisinsats i Svenska Röda Korset.

Nästa tillfälle
2020-12-17 18:00