Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för barn. 


Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten. Under kursen kommer du vara aktiv på olika sätt och bland annat öva på golvet. 


Anmäl alla som ska delta på kursen, även om ni ska dela dator. För bästa upplevelse vill vi helst att du sitter vid egen dator/mobil/surfplatta. Vi vill inte att ni är fler än fyra personer som delar dator. 


Du som vill eller behöver ha med ditt mindre barn närvarande vid kursen kan anmäla dig till ett av våra tillfällen märkta med "Barnnärvaro". Vi älskar barn, men för att du och de andra deltagarna ska kunna fokusera helt på kursens innehåll och övningar vill vi att du inte har med barn vid andra kurstillfällen. Större barn som kan delta i kursen är givetvis välkomna. 


Kursen är kostnadsfri.


På våra kurser är det fullt upp och vi behöver hela kurstiden tillsammans för att nå kursmålen. Efter att kursen har startat är det inte säkert att vi har möjlighet att släppa in dig. Kom därför i god tid innan kursen startar! 


Intyg
Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du deltagit på kursen. På intyget står kursmålen.

Nästa tillfälle
2024-07-18 18:00 - 21:15

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna. 


Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten. Under kursen kommer du vara aktiv på olika sätt och bland annat öva på golvet.


Anmäl alla som ska delta på kursen, även om ni ska dela dator. För bästa upplevelse vill vi helst att du sitter vid egen dator/mobil/surfplatta. Vi vill inte att ni är fler än fyra personer som delar dator. . 


På våra kurser är det fullt upp och vi behöver hela kurstiden tillsammans för att nå kursmålen. Efter att kursen har startat är det inte säkert att vi har möjlighet att släppa in dig. Kom därför i god tid innan kursen startar! 


Kursen är kostnadsfri. 


Intyg

Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du deltagit på kursen. På intyget står kursmålen.

Nästa tillfälle
2024-07-16 09:00 - 12:15

Kom och öva praktiskt på första hjälpen på barn!

Du kommer till oss och övar på första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR). Våra övningsledare visar dig övningarna och ger dig feedback. HLR övar du på HLR-docka. Om du har gått kursen Första hjälpen/HLR Barn Online före övningen känner du igen momenten. 

Vi finns på flera orter i landet. Övningstillfället är kostnadsfritt.


Övningstillfällen första hjälpen/HLR Vuxen hittar du här.

Efter övningen

Efter övningstillfället får du ett intyg på att du har övat.

Om du inte redan har gått en kurs före övningen, så rekommenderar vi att du gör det efteråt.

Nästa tillfälle
2024-08-07 14:15 - 15:15
Skåne län, Tomelilla

Kom och öva praktiskt på första hjälpen på vuxen!

Du kommer till oss och övar på första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR). Våra övningsledare visar dig övningarna och ger dig feedback. HLR övar du på HLR-docka. Om du har gått kursen Första hjälpen/HLR Vuxen Online före övningen känner du igen momenten.

Vi finns på flera orter runt om i landet. Övningstillfället är kostnadsfritt.


Övningstillfällen första hjälpen/HLR Barn hittar du här.

Efter övningen
Efter övningstillfället får du ett intyg på att du har övat.
 


Om du inte har gått en kurs före övningstillfället rekommenderar vi att du gör det efteråt.

Nästa tillfälle
2024-08-07 13:00 - 14:00
Skåne län, Tomelilla

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen till barn inklusive hjärt-lungräddning.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.


På våra kurser är det fullt upp och vi behöver hela kurstiden tillsammans för att nå kursmålen. Efter att kursen har startat är det inte säkert att vi har möjlighet att släppa in dig. Kom därför i god tid innan kursen startar! 

OBS! Vi älskar barn, men just i det här sammanhanget vill vi att barnen stannar hemma. Detta för att vi ska kunna fokusera helt på kursinnehållet. Vi hoppas på er förståelse! 

Nästa tillfälle
2024-08-20 09:00 - 12:15
Västra Götalands län, Göteborg

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.

På våra kurser är det fullt upp och vi behöver hela kurstiden tillsammans för att nå kursmålen. Efter att kursen har startat är det inte säkert att vi har möjlighet att släppa in dig. Kom därför i god tid innan kursen startar! 

OBS! Vi älskar barn, men just i det här sammanhanget vill vi att barnen stannar hemma. Detta för att vi ska kunna fokusera helt på kursinnehållet. Vi hoppas på er förståelse! 


Nästa tillfälle
2024-09-11 17:30 - 20:45
Västra Götalands län, Vara

Kursen riktar sig till förtroendevalda, frivilliga och anställda inom Svenska Röda Korset.

Kursen ger förutsättningar för trygga och stöttande möten med alla människor som kommer i kontakt med Svenska Röda Korset, oavsett vem det är och vilken roll hen har. I kursen ingår metoden Psykologisk första hjälpen som ger goda förutsättningar att möta människor i utsatta situationer. Vi övar tillsammans under kursen.


För att genomföra kursen krävs att du gått Svenska Röda Korsets grundkurser: Uppförandekoden, Rödakorskunskap, Att vara frivillig och Var försiktig!

Kursen är uppdelad på två tillfällen, du behöver närvara på båda.

Nästa tillfälle
2024-09-10 17:30

Denna kurs ger dig verktyg att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

Syftet med kursen är att stärka förmågan och öka tryggheten att leda och samordna Svenska Röda Korsets krisinsatser därför är det även en förutsättning att du har god kännedom om Röda Korset och din egen krets verksamheter och krisberedskap.

Full närvaro krävs och vi räknar med att du sover på hotellet.

Nästa tillfälle
2024-09-06 18:00
Västra Götalands län, Göteborg

Kursen ger dig en introduktion till att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

Denna är obligatorisk för deltagande i den fysiska kursen ”Att leda en krisinsats”
Kursen genomförs digitalt under en kväll eller eftermiddag. Utifrån anmälda deltagares förväntningar på kursen genomförs den med fokus på kriser generellt.  


För att ha full behållning av kursen ska förkunskaperna vara genomgångna. Kursen är indelad i flera pass med såväl föredragningar som gruppdiskussioner och leds av två kursledare som guidar gruppen genom de olika momenten samt för anteckningar från diskussionerna. Dessa delas med er deltagare i efterhand.


Anmäl alla som ska delta på kursen, även om ni ska dela dator. För bästa upplevelse vill vi helst att du sitter vid egen dator/mobil/surfplatta. Vi vill inte att ni är fler än fyra personer som delar dator.

Kursen är 3 timmar och 10 minuter inkl paus. 

Nästa tillfälle
2024-09-23 17:45 - 21:10

Den här kursen erbjuds frivilliga inom Svenska Röda Korset som vill fördjupa sin kunskap i att ge krisstöd till människor som befinner sig i akuta situationer. Kursinnehållet är upplagt utifrån att du framöver använder dina kunskaper i rollen som krisstödjare kopplat till kretsens insatser.

Kursen ger en grundförståelse för vad rollen innebär, och bygger vidare på kursen Att mötas i vardag och kris. Vi tar både upp vad för stöd som är till hjälp, samt vilket stöd en stödjare behöver.  

Kursen innehåller information, diskussioner, övningar och rollspel. Du kommer under kursen få en kurs-vän som du vid olika tillfällen få möjlighet att reflektera med kring lärandet.

Kursen ger en grundförståelse för vad det innebär att vara krisstödjare inom Svenska Röda Korset. Tanken är att du sedan fortsätter öva vidare på färdigheterna tillsammans med andra krisstödjare i kretsen. Vi rekommenderar därför att ni är fler från samma krets som går samtidigt eftersom vi ser att det bygger en fint grund för fortsatta reflektioner.

Kurstiden är kl 8:50-17 lördag och kl 8:50-16 söndag.


Nästa tillfälle
2024-09-21 08:50

Den här kursen erbjuds frivilliga inom Svenska Röda Korset som har en roll i kretsens krisberedskapsplan, för att ge krisstöd till människor som befinner sig i akuta situationer.

Kursen är grundläggande för rollen som krisstödjare. Den ger en grundförståelse för vad rollen innebär, vad en ska tänka på för att stödet ska vara till hjälp och vilket stöd en stödjare behöver. Därutöver utvecklas kunskapen inom Psykologisk första hjälpen, och vi övar i olika miljöer.

Kursen innehåller information, diskussioner, övningar och rollspel. Du kommer vid första tillfället att få en kurs-vän som du under kursens gång får möjlighet att reflektera med kring lärandet.

Kursen ger en grundförståelse för vad det innebär att vara krisstödjare inom Svenska Röda Korset. Tanken är att du sedan fortsätter öva vidare på färdigheterna tillsammans med andra Krisstödjare i kretsen.

Kursen är uppdelat på tre tillfällen, med två vardagskvällar och en lördags träff. De olika träffarna bygger på varandra och deltagare förväntas delta på alla tre träffarna. 

Nästa tillfälle
2024-11-21 17:30

Kursen är en fördjupning av webbutbildningen Att leda frivilliga.


Kursen ger förståelse för vad det innebär att vara frivilligledare i Svenska Röda Korset och för frivilligledarens roll i kretsen samt konkreta verktyg för att leda frivilliga utifrån Svenska Röda Korsets idé och ändamål. Särskilt fokus läggs vid att leda värderingsstyrt i en ideell organisation och att skapa förutsättningar för hållbarhet i frivilliguppdragen.

Nästa tillfälle
2024-10-12 09:00 - 16:00
Västra Götalands län, Göteborg

Kursen är en fördjupning av webbutbildningen Att leda frivilliga.


Kursen ger förståelse för vad det innebär att vara frivilligledare i Svenska Röda Korset och för frivilligledarens roll i kretsen samt konkreta verktyg för att leda frivilliga utifrån Svenska Röda Korsets idé och ändamål. Särskilt fokus läggs vid att leda värderingsstyrt i en ideell organisation och att skapa förutsättningar för hållbarhet i frivilliguppdragen.

Nästa tillfälle
2024-10-23 18:00

Tillfället vänder sig till dig som vill lära dig mer om Svenska Röda Korsets digitala rekryteringsverktyg ReachMee. Syftet är att ge en bild av hur verktyget kan användas och vilka funktioner som finns för att underlätta kretsens arbete med att rekrytera frivilliga. Dessutom får du en introduktion i marknadsföring och hur du kan använda material från Föreningsbutiken i syfte att annonsera i lokala arenor och kanaler.

Nästa tillfälle
2024-08-20 18:00 - 19:30

Röda Korsets frivilliga ska utbildas inför sitt uppdraget på häkte och anstalt. Flera delar ingår i detta. Bland annat de obligatoriska kurserna Rödakorskunskap och Uppförandekoden, samt denna grundkurs. Utbildningarna ger gemensamma ramar och riktlinjer för våra frivilliga, vilket bidrar till viktig trygghet i uppdraget på häkte och anstalt. 

Under dagen kommer det att serveras fika och lunch.

Resa och eventuellt boende bekostas av Svenska Röda Korset, mer info kommer närmare kursen.

Nästa tillfälle
2024-08-31 09:30 - 16:00
Kalmar län, Kalmar

The course provides participants with basic knowledge in life-saving first aid for adults.

During the course the trainer speaks English.

Our courses include practical training, please dress accordingly.

We love children, but we don't want them to join during the course. It's easier for you and the other participants to focus on the course without the children. Older children that can take part of the course are welcome.

Nästa tillfälle
2024-10-05 18:00 - 21:15
Skåne län, Malmö

The course provides participants with basic knowledge in life-saving first aid for children. 

During the course the trainer speaks English.

Our courses include practical training, please dress accordingly.

We love children, but we don't want them to join during the course. It's easier for you and the other participants to focus on the course without the children. Older children that can take part of the course are welcome.  

Nästa tillfälle
2024-09-14 18:00 - 21:15
Skåne län, Malmö

Det här är andra delen av utbildningen Inkluderande ledarskap. Det här tillfället har temat minoritetsstress och rasismens grunder, historia och samtida uttryck i arbetsliv och frivilligsektorn. Precis som vid det första tillfället så kommer Inclusion Academy att hålla i de första tre timmarna och sedan kommer vi att bygga på deras pass själva. Mer detaljinformation om innehållet och vad du ev. behöver förbereda kommer längre fram. Du är varmt välkommen att delta även om du inte hade möjlighet att delta vid del 1.

Nästa tillfälle
2024-09-17 10:00 - 16:00

Rödakorskunskap online – lärarledd kurs som ges digitalt

Kunskap om vår organisation och de värderingar vi arbetar efter är grunden för allt rödakorsarbete. Det ger en trygghet och förankring, vilken roll du än har inom Svenska Röda Korset. 

Kursen rödakorskunskap ger alla rödakorsare en gemensam grund om vilken organisation vi är, vad vi står för och vad som gör oss unika.

Målet är att rödakorsare har kunskap om rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper samt kännedom om Röda Korsets arbete, både nationellt och internationellt. Dessutom att få känna en stolthet över organisationen och att jag som rödakorsare bidrar genom mitt arbete. 

Kursen är obligatorisk för alla frivilliga, förtroendevalda och anställda. Den är dels ett första steg för dig som ska engagera dig inom Svenska Röda Korset, men också en bra repetition för dig som varit aktiv ett tag.

Nästa tillfälle
2024-10-17 18:00 - 21:00