Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för barn. 


Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten. Under kursen kommer du vara aktiv på olika sätt och bland annat öva på golvet. 


Anmäl alla som ska delta på kursen, även om ni ska dela dator. För bästa upplevelse vill vi helst att du sitter vid egen dator/mobil/surfplatta. Vi vill inte att ni är fler än fyra personer som delar dator. 


Du som vill eller behöver ha med ditt mindre barn närvarande vid kursen kan anmäla dig till ett av våra tillfällen märkta med "Barnnärvaro". Vi älskar barn, men för att du och de andra deltagarna ska kunna fokusera helt på kursens innehåll och övningar vill vi att du inte har med barn vid andra kurstillfällen. Större barn som kan delta i kursen är givetvis välkomna. 


Kursen är kostnadsfri.


På våra kurser är det fullt upp och vi behöver hela kurstiden tillsammans för att nå kursmålen. Efter att kursen har startat är det inte säkert att vi har möjlighet att släppa in dig. Kom därför i god tid innan kursen startar! 


Intyg
Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du deltagit på kursen. På intyget står kursmålen.

Nästa tillfälle
2023-09-28 18:00 - 21:15
Online - Barnnärvaro

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna. 


Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten. Under kursen kommer du vara aktiv på olika sätt och bland annat öva på golvet.


Anmäl alla som ska delta på kursen, även om ni ska dela dator. För bästa upplevelse vill vi helst att du sitter vid egen dator/mobil/surfplatta. Vi vill inte att ni är fler än fyra personer som delar dator. . 


Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs ha fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten.


På våra kurser är det fullt upp och vi behöver hela kurstiden tillsammans för att nå kursmålen. Efter att kursen har startat är det inte säkert att vi har möjlighet att släppa in dig. Kom därför i god tid innan kursen startar! 


Kursen är kostnadsfri. 


Intyg

Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du deltagit på kursen. På intyget står kursmålen.

Nästa tillfälle
2023-10-26 09:00 - 12:15

På kursen pratar utbildaren ett annat språk än svenska eller det finns tolk med.
Du måste ha både mikrofon och kamera som fungerar, så att utbildarna kan hjälpa dig. Du kommer träna på första hjälpen på golvet.

During the course the trainer speaks another language than Swedish or there is an interpreter.
You must have both a working microphone and camera so that the trainer can help you. You will practice first aid on the floor.


Anmäl alla som ska vara med på kursen, även om ni ska dela dator. Vi rekommenderar dig att sitta vid egen dator/mobil/surfplatta. Max 4 personer/dator.

Register all persons that will join the course, even if you share computer. We recommend you to have one computer/mobile/tablet per person. Max 4 persons/computer.


Vi älskar barn, men vi vill att du inte har med barn vid kurstillfället. Det är lättare för dig och andra deltagare att fokusera på kursen då. Större barn som kan delta i kursen är välkomna. 

We love children, but we don't want them to join during the course. It's easier for you and the other participants to focus on the course without children. Older children that can take part of the course is welcome. 


Kursen är gratis/The course is free of charge. 

Kursen genomförs i Zoom./The course takes place in Zoom. 

Nästa tillfälle
2023-11-20 17:30 - 21:30

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna.
The course provides participants with basic knowledge in life-saving first aid for adults.
 

På kursen pratar utbildaren ett annat språk än svenska eller det finns tolk med.
Du måste ha både mikrofon och kamera som fungerar, så att utbildarna kan hjälpa dig. Du kommer träna på första hjälpen på golvet.

During the course the trainer speaks another language than Swedish or there is an interpreter.
You must have both a working microphone and camera so that the trainer can help you. You will practice first aid on the floor.


Anmäl alla som ska vara med på kursen, även om ni ska dela dator. Vi rekommenderar dig att sitta vid egen dator/mobil/surfplatta. Max 4 personer/dator.

Register all persons that will join the course, even if you share computer. We recommend you to have one computer/mobile/tablet per person.
 Max 4 persons/computer.


Kursen är gratis/The course is free of charge.

Kursen genomförs i Zoom./The course takes place in Zoom.

Nästa tillfälle
2023-10-26 17:30 - 21:30

Kom och öva praktiskt på första hjälpen på barn!

Du kommer till oss och övar på första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR). Våra övningsledare visar dig övningarna och ger dig feedback. HLR övar du på HLR-docka. Om du har gått kursen Första hjälpen/HLR Barn Online före övningen känner du igen momenten. 

Vi finns på flera orter i landet. Övningstillfället är kostnadsfritt.


Övningstillfällen första hjälpen/HLR Vuxen hittar du här.

Efter övningen

Efter övningstillfället får du ett intyg på att du har övat.

Om du inte redan har gått en kurs före övningen, så rekommenderar vi att du gör det efteråt.

Nästa tillfälle
2023-10-05 15:00 - 16:00
Värmlands län, Karlstad

Kom och öva praktiskt på första hjälpen på vuxen!

Du kommer till oss och övar på första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR). Våra övningsledare visar dig övningarna och ger dig feedback. HLR övar du på HLR-docka. Om du har gått kursen Första hjälpen/HLR Vuxen Online före övningen känner du igen momenten.

Vi finns på flera orter runt om i landet. Övningstillfället är kostnadsfritt.


Övningstillfällen första hjälpen/HLR Barn hittar du här.

Efter övningen
Efter övningstillfället får du ett intyg på att du har övat.
 


Om du inte har gått en kurs före övningstillfället rekommenderar vi att du gör det efteråt.

Nästa tillfälle
2023-10-01 16:00 - 17:00
Skåne län, Höör

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen till barn inklusive hjärt-lungräddning.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.


På våra kurser är det fullt upp och vi behöver hela kurstiden tillsammans för att nå kursmålen. Efter att kursen har startat är det inte säkert att vi har möjlighet att släppa in dig. Kom därför i god tid innan kursen startar! 

OBS! Vi älskar barn, men just i det här sammanhanget vill vi att barnen stannar hemma. Detta för att vi ska kunna fokusera helt på kursinnehållet. Vi hoppas på er förståelse! 

Nästa tillfälle
2023-10-02 09:00 - 12:15
Västra Götalands län, Göteborg

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.

På våra kurser är det fullt upp och vi behöver hela kurstiden tillsammans för att nå kursmålen. Efter att kursen har startat är det inte säkert att vi har möjlighet att släppa in dig. Kom därför i god tid innan kursen startar! 

OBS! Vi älskar barn, men just i det här sammanhanget vill vi att barnen stannar hemma. Detta för att vi ska kunna fokusera helt på kursinnehållet. Vi hoppas på er förståelse! 


Nästa tillfälle
2023-10-03 17:00 - 20:15
Stockholms län, Solna

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för barn.
The course provides participants with basic knowledge in life-saving first aid for children. 

På kursen pratar utbildaren ett annat språk än svenska eller det finns tolk med.
During the course the trainer speaks another language than Swedish or there is an interpreter.


I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.
Our courses include practical training, please dress accordingly.

OBS! Vi älskar barn, men just i det här sammanhanget vill vi att barnen stannar hemma. Detta för att vi ska kunna fokusera helt på kursinnehållet. Vi hoppas på er förståelse!
We love children, but we don't want them to join during the course. It's easier for you and the other participants to focus on the course without the children. Older children that can take part of the course are welcome.  

Nästa tillfälle
2023-09-28 18:00 - 21:15
Skåne län, Malmö

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna.
The course provides participants with basic knowledge in life-saving first aid for adults.

På kursen pratar utbildaren ett annat språk än svenska eller det finns tolk med.
During the course the trainer speaks another language than Swedish or there is an interpreter.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.
Our courses include practical training, please dress accordingly.

OBS! Vi älskar barn, men just i det här sammanhanget vill vi att barnen stannar hemma. Detta för att vi ska kunna fokusera helt på kursinnehållet. Vi hoppas på er förståelse!
We love children, but we don't want them to join during the course. It's easier for you and the other participants to focus on the course without the children. Older children that can take part of the course are welcome.

Nästa tillfälle
2023-10-12 18:00 - 21:15
Skåne län, Malmö

Kursen riktar sig till förtroendevalda, frivilliga och anställda inom Svenska Röda Korset.

Kursen ger förutsättningar för trygga och stöttande möten med alla människor som kommer i kontakt med Svenska Röda Korset, oavsett vem det är och vilken roll hen har. I kursen ingår metoden Psykologisk första hjälpen som ger goda förutsättningar att möta människor i utsatta situationer. Vi övar tillsammans under kursen.


För att genomföra kursen krävs att du gått Svenska Röda Korsets grundkurser: Uppförandekoden, Rödakorskunskap, Att vara frivillig och Var försiktig!

Nästa tillfälle
2023-09-30 09:00 - 16:30
Skåne län, Malmö

Kursen riktar sig till förtroendevalda, frivilliga och anställda inom Svenska Röda Korset.

Kursen ger förutsättningar för trygga och stöttande möten med alla människor som kommer i kontakt med Svenska Röda Korset, oavsett vem det är och vilken roll hen har. I kursen ingår metoden Psykologisk första hjälpen som ger goda förutsättningar att möta människor i utsatta situationer. Vi övar tillsammans under kursen.


För att genomföra kursen krävs att du gått Svenska Röda Korsets grundkurser: Uppförandekoden, Rödakorskunskap, Att vara frivillig och Var försiktig!

Kursen är uppdelad på två tillfällen, du behöver närvara på båda.

Nästa tillfälle
2023-10-10 17:30

Kursen ger dig en introduktion till att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

Denna är obligatorisk för deltagande i den fysiska kursen ”Att leda en krisinsats”
Kursen genomförs digitalt under en kväll eller eftermiddag. Utifrån anmälda deltagares förväntningar på kursen genomförs den med fokus på kriser generellt.  


För att ha full behållning av kursen ska förkunskaperna vara genomgångna. Kursen är indelad i flera pass med såväl föredragningar som gruppdiskussioner och leds av två kursledare som guidar gruppen genom de olika momenten samt för anteckningar från diskussionerna. Dessa delas med er deltagare i efterhand.


Anmäl alla som ska delta på kursen, även om ni ska dela dator. För bästa upplevelse vill vi helst att du sitter vid egen dator/mobil/surfplatta. Vi vill inte att ni är fler än fyra personer som delar dator.

Kursen är 3 timmar och 10 minuter inkl paus. 

Nästa tillfälle
2023-10-02 17:45 - 21:10

Insatsledarens roll är mångfacetterad och komplex. Under kvällen kommer vi att prata om utmaningarna kring detta. 

Välkommen att anmäla er till erfarenhetsutbyte för insatsledare. Träffen är till för er som gått kursen Att leda en krisinsats och som vill ha ett forum för att diskutera insatsledarrollen.  


Träffen är 1,5 timme.


Nästa tillfälle
2023-10-25 16:30 - 18:00

Insatsledarens roll är mångfacetterad och komplex. Under träffen kommer vi att samtala och dela tips och idéer samt utbyta erfarenheter kring rollerna. 

Välkommen att anmäla er till erfarenhetsutbyte för insatsledare. Träffen är till för er som har gått kursen Att leda en krisinsats.

Träffen är 1,5 timme.


Nästa tillfälle
2023-11-15 17:00 - 18:30

Välkommen till våra digitala föreläsningar

Webbinariet genomförs på svenska och är kostnadsfritt genom bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Du kopplar upp dig via din dator, mobil eller surfplatta. Under webbinariet kan du ställa frågor. Detta är en föreläsning och inte en kurs.

Nästa tillfälle
2023-10-30 19:30 - 20:15