Första hjälpen/HLR Vuxen Online (other languages than Swedish)

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna.
The course provides participants with basic knowledge in life-saving first aid for adults.
 

På kursen pratar utbildaren ett annat språk än svenska eller det finns tolk med.
Du måste ha både mikrofon och kamera som fungerar, så att utbildarna kan hjälpa dig. Du kommer träna på första hjälpen på golvet.

During the course the trainer speaks another language than Swedish or there is an interpreter.
You must have both a working microphone and camera so that the trainer can help you. You will practice first aid on the floor.


Anmäl alla som ska vara med på kursen, även om ni ska dela dator. Vi rekommenderar dig att sitta vid egen dator/mobil/surfplatta. Max 4 personer/dator.

Register all persons that will join the course, even if you share computer. We recommend you to have one computer/mobile/tablet per person.
 Max 4 persons/computer.


Kursen är gratis/The course is free of charge.

Kursen genomförs i Zoom./The course takes place in Zoom.

Kursinnehåll

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna.
The course provides participants with basic knowledge in life-saving first aid for adults.

På kursen pratar utbildaren ett annat språk än svenska eller det finns tolk med.
During the course the trainer speaks another language than Swedish or there is an interpreter. 

MålgruppKursmål

 • Känna till hur livstecken kontrolleras och en öppen luftväg skapas
 • Känna till hur en medvetslös person placeras i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Känna till 1177 Vårdguiden
 • Känna till hur hjärt-lungräddning (HLR) utförs på vuxen
 • Känna till hur en hjärtstartare används i kombination med hjärt-lungräddning
 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Känna till vikten av direkttryck vid kraftig blödning 
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt
 • Känna till hur olycksfall kan förebyggas
 • Kunna ge första hjälpen med hjälp av AKUT-testet vid misstanke om stroke 
 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer 
 • Känna till hur en kan vara ett stöd vid psykiska reaktioner
Intyget tillsammans med ett intyg från ett övningstillfälle, där HLR övas på särskild övningsdocka, utgör ett fullvärdigt intyg för en kurs i Första hjälpen/hjärt-lungräddning (HLR).

Svenska Röda Korsets kurser i hjärt-lungräddning följer European Resuscitation Councils riktlinjer. Vi rekommenderar att du repeterar dina kunskaper varje år.

Kommande tillfällen i

Online

The trainer speaks English - Course material in Swedish
Platser finns