Introduktion - Att leda en krisinsats

Kursen ger dig en introduktion till att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

Denna är obligatorisk för deltagande i den fysiska kursen ”Att leda en krisinsats”
Kursen genomförs digitalt under en kväll eller eftermiddag. Utifrån anmälda deltagares förväntningar på kursen genomförs den med fokus på kriser generellt.  


För att ha full behållning av kursen ska förkunskaperna vara genomgångna. Kursen är indelad i flera pass med såväl föredragningar som gruppdiskussioner och leds av två kursledare som guidar gruppen genom de olika momenten samt för anteckningar från diskussionerna. Dessa delas med er deltagare i efterhand.


Anmäl alla som ska delta på kursen, även om ni ska dela dator. För bästa upplevelse vill vi helst att du sitter vid egen dator/mobil/surfplatta. Vi vill inte att ni är fler än fyra personer som delar dator.

Kursen är 3 timmar och 10 minuter inkl paus. 

Kursinnehåll

Kursen ger dig en introduktion till att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

Målgrupp

Förtroendevalda, frivilligledare och anställda i krets med särskilt ansvar för kretsens krisberedskap.

Kursmål

 • Känna till Svenska Röda Korsets krisledningsorganisation lokalt och nationellt

 • Kunna komma igång eller fortsätta att leda/samordna en krisinsats på lokal nivå  

 • Känna till olika stödmaterial 

Förkunskaper

För att ha tillträde till kursen Introduktion- Att leda en krisinsats, ska förkunskapskraven enligt nedan vara avklarade.
Webbkurser (finns i Learnster):
 • Rödakorskunskap 
 • Att vara frivillig
 • Uppförandekoden
 • Säkerhetsguiden - Var försiktig alternativt Stay Safe!
 • Att mötas i vardag och kris med psykologisk första hjälp
 • Första hjälpen/HLR
 • Krisberedskap och totalförsvar i Sverige 
 • Samverkan i kris


Kommande tillfällen i

Online

Zoom
2024-08-27 17:45 - 21:10
Inga platser kvar
Zoom
2024-09-23 17:45 - 21:10
Platser finns
Zoom
2024-10-09 17:45 - 21:10
Platser finns