Att vara krisstödjare - kurs online

Den här kursen erbjuds frivilliga inom Svenska Röda Korset som har en roll i kretsens krisberedskapsplan, för att ge krisstöd till människor som befinner sig i akuta situationer.

Kursen är grundläggande för rollen som krisstödjare. Den ger en grundförståelse för vad rollen innebär, vad en ska tänka på för att stödet ska vara till hjälp och vilket stöd en stödjare behöver. Därutöver utvecklas kunskapen inom Psykologisk första hjälpen, och vi övar i olika miljöer.

Kursen innehåller information, diskussioner, övningar och rollspel. Du kommer vid första tillfället att få en kurs-vän som du under kursens gång får möjlighet att reflektera med kring lärandet.

Kursen ger en grundförståelse för vad det innebär att vara krisstödjare inom Svenska Röda Korset. Tanken är att du sedan fortsätter öva vidare på färdigheterna tillsammans med andra Krisstödjare i kretsen.

Kursen är uppdelat på tre tillfällen, med två vardagskvällar och en lördags träff. De olika träffarna bygger på varandra och deltagare förväntas delta på alla tre träffarna. 

Kursinnehåll

Kursen är grundläggande för rollen som krisstödjare. Den ger en grundförståelse för vad rollen innebär, vad en ska tänka på för att stödet ska vara till hjälp och vilket stöd en stödjare behöver. Därutöver utvecklas kunskapen inom Psykologisk första hjälpen, och vi övar i olika miljöer.

Kursen är uppdelat på tre tillfällen, med två vardagskvällar och en lördags träff. De olika träffarna bygger på varandra och deltagare förväntas delta på alla tre träffarna. 

Målgrupp

Frivilliga och kretsanställda med en roll i Svenska Röda Korsets krisberedskap.

Kursmål

 • Känna till krisstödjarens roll i Svenska Röda Korsets krisledningsorganisation lokalt och nationellt. 

 • Känna till hur Svenska Röda Korset agerar före, under och efter en krisinsats.  

 • Känna till Svenska Röda Korsets roll i kris och samverkan med andra, och säkerhetsaspekter.  

 • Ökad förståelse för krisstöd i det akuta skedet.  

 • Ökad förmåga att möta människor, med psykologisk första hjälpen.  

 • Ökad kännedom om normala stressreaktioner.  

 • Kännedom om hur en insats inleds och avslutas.  

 • Ökad kännedom om att få stöd av varandra efter avslutad insats.  

 • Ökad kännedom om befintligt stödmaterial för krisstödjare.

 

Förkunskaper


Kurserbjudandet förutsätter att du som deltagare förbereder dig genom att gå grundkurserna som alla frivilliga inom Röda Korset ska gå:
 • Rödakorskunskap
 • Att vara frivillig
 • Uppförandekod
 • Säkerhet - Var försiktig
 • Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen. (det är viktigt att deltagaren har gått den senaste versionen av kursen då den genomsyras av psykologisk första hjälpen på ett helt annat sätt än den gamla "Att mötas i vardag och kris".
Utöver detta förväntas du inför kursen "Att vara krisstödjare" även ha gått följande webbkurser i Learnster LÄNK 
 • Krisberedskap och totalförsvar i Sverige (40 min)
 • Psykologisk första hjälpen (15 min).
 • Fem principer för tidigt krisstöd (15 min).
 • Stöd till stödjaren (15 min). 
Du kan även:
 • Gå en minikurs om Svenska Röda Korsets grundprinciper (20 min) LÄNK 
 • Titta på kortfilmer om psykisk hälsa och psykisk ohälsa på Svenska Röda Korsets hemsida LÄNK 
 • Titta igenom Handboken för Krisstöd och krisstödjare LÄNK

Kommande tillfällen i

Online

Zoom
Platser finns