Att besöka häkte och anstalt

Röda Korsets frivilliga ska utbildas inför sitt uppdraget på häkte och anstalt. Flera delar ingår i detta. Bland annat de obligatoriska kurserna Rödakorskunskap och Uppförandekoden, samt denna grundkurs. Utbildningarna ger gemensamma ramar och riktlinjer för våra frivilliga, vilket bidrar till viktig trygghet i uppdraget på häkte och anstalt. 

Under dagen kommer det att serveras fika och lunch.

Resa och eventuellt boende bekostas av Svenska Röda Korset, mer info kommer närmare kursen.

Kursinnehåll

Röda Korsets frivilliga ska utbildas inför sitt uppdraget på häkte och anstalt. Flera delar ingår i detta. Bland annat de obligatoriska kurserna Rödakorskunskap och Uppförandekoden, samt denna grundkurs. Utbildningarna ger gemensamma ramar och riktlinjer för våra frivilliga, vilket bidrar till viktig trygghet i uppdraget på häkte och anstalt. 

Målgrupp

Frivilliga

Kursmål

Deltagarna ska ha kännedom om Röda Korsets verksamhet på häkten och anstalter, uppdragets ramar och riktlinjer, samt utmaningar vid besök, i syfte att förbereda sig och bli trygga inför uppdraget.

Förkunskaper

Kurser i Learnster (mer info här)

Rödakorskunskap
Att vara frivillig
Uppförandekoden
Var försiktig!
Att besöka frihetsberövade

Kommande tillfällen i

Kalmar län, Kalmar

Kalmar rödakorskrets, Perstorpsvägen 2
2024-08-31 09:30 - 16:00
Platser finns

Stockholms län, Stadshagen

Svenska Röda Korset, Lindhagensgatan 126
2024-09-28 09:30 - 16:00
Platser finns