Att leda en krisinsats

Denna kurs ger dig verktyg att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

Syftet med kursen är att stärka förmågan och öka tryggheten att leda och samordna Svenska Röda Korsets krisinsatser därför är det även en förutsättning att du har god kännedom om Röda Korset och din egen krets verksamheter och krisberedskap.

Full närvaro krävs och vi räknar med att du sover på hotellet.

Kursinnehåll

Denna kurs ger dig verktyg att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

Syftet med kursen är att stärka förmågan och öka tryggheten att leda och samordna Svenska Röda Korsets krisinsatser därför är det även en förutsättning att du har god kännedom om Röda Korset och din egen krets verksamheter och krisberedskap.

Kursen genomförs fredag kväll till söndag eftermiddag. Full närvaro krävs och vi räknar med att du sover på hotellet.

Målgrupp

Förtroendevalda, frivilligledare och anställda i krets, utsedda att vara insatsledare i lokala krisinsatser

Kursmål

 • Behovsbedömning 
 • Introduktion till krisledningsrollerna 
 • Före, under och efter en krisinsats 
 • Att vara ledare i Svenska Röda Korset 
 • Stöd till insatsfrivilliga

Förkunskaper

 • Rödakorskunskap 
 • Att vara frivillig
 • Uppförandekoden
 • Var försiktig 
 • Att mötas i vardag och kris
 • Första hjälpen/HLR 
 • Krisberedskap och totalförsvar i Sverige 
 • Samverkan i kris
 • Introduktion Att leda en krisinsats
Utöver detta ska kretsen ha en beredskapsplan.

Kommande tillfällen i

Västra Götalands län, Göteborg

Best Western Hotel Heden, Sten Sturegatan 1
2024-09-06 18:00 - 2024-09-08 16:00
Platser finns

Stockholms län, Nacka

Profilhotels Nacka, Värmdövägen 84
2024-10-11 18:00 - 2024-10-13 16:00
Platser finns

Skåne län, Hässleholm

Hotell Statt, Frykholmsgatan 13
2024-11-15 18:00 - 2024-11-17 16:00
Platser finns