Första hjälpen/HLR Vuxen (other languages than Swedish)

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna.
The course provides participants with basic knowledge in life-saving first aid for adults.

På kursen pratar utbildaren ett annat språk än svenska eller det finns tolk med.
During the course the trainer speaks another language than Swedish or there is an interpreter.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.
Our courses include practical training, please dress accordingly.

OBS! Vi älskar barn, men just i det här sammanhanget vill vi att barnen stannar hemma. Detta för att vi ska kunna fokusera helt på kursinnehållet. Vi hoppas på er förståelse!
We love children, but we don't want them to join during the course. It's easier for you and the other participants to focus on the course without the children. Older children that can take part of the course are welcome.

Kursinnehåll

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna.
The course provides participants with basic knowledge in life-saving first aid for adults.

På kursen pratar utbildaren ett annat språk än svenska eller det finns tolk med.
During the course the trainer speaks another language than Swedish or there is an interpreter.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning.
Our courses include practical training.

Målgrupp

Allmänhet

Kursmål

 • Kunna kontrollera livstecken och skapa en öppen luftväg 
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge 
 • Kunna larma  
 • Känna till 1177 Vårdguiden
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning (HLR) på vuxen
 • Kunna använda en hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning 
 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp 
 • Känna till vikten av direkt tryck vid kraftig blödning 
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning 
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt 
 • Känna till hur olycksfall kan förebyggas 
 • Kunna ge första hjälpen med hjälp av AKUT-testet vid misstanke om stroke 
 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer
 • Känna till hur en kan vara ett stöd vid psykiska reaktioner
Svenska Röda Korsets kurser i hjärt-lungräddning följer European Resuscitation Councils riktlinjer. Vi rekommenderar att du repeterar dina kunskaper varje år.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kommande tillfällen i

Skåne län, Malmö

Röda Korset Malmö, Drottninggatan 2C
Platser finns