Frivilligledarutbildning

Kursen är en fördjupning av webbutbildningen Att leda frivilliga.


Kursen ger förståelse för vad det innebär att vara frivilligledare i Svenska Röda Korset och för frivilligledarens roll i kretsen samt konkreta verktyg för att leda frivilliga utifrån Svenska Röda Korsets idé och ändamål. Särskilt fokus läggs vid att leda värderingsstyrt i en ideell organisation och att skapa förutsättningar för hållbarhet i frivilliguppdragen.

Kursinnehåll

Kursen är en fördjupning av webbutbildningen Att leda frivilliga och riktar sig till frivilligledare. 

Målgrupp

Frivilligledare

Kursmål

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

  • ha förståelse för hur Röda Korsets grundprinciper samt ett inkluderande och icke-diskriminerande perspektiv kan tillämpas praktiskt i ledarskapet
  • förstå sin roll som frivilligledare i relation till andra roller i kretsen och i organisationen som helhet
  • känna till de särskilda förutsättningar som råder i verksamhet som bygger på frivillighet och ha kunskap och verktyg för att leda frivilliga
  • ha reflekterat över sin egen motivation och drivkrafter och över vad ett hållbart engagemang innebär för dem och för andra frivilliga

Förkunskaper

Webbutbildningarna Rödakorskunskap, Uppförandekoden, Att vara frivillig,  Att leda frivilliga

Webbutbildningarna finns på Learnster. Läs mer om att logga in eller skapa konto på Learnster på Rednet. 

Kommande tillfällen i

Västra Götalands län, Göteborg

Svenska Röda Korset, Andra Långgatan 19, tredje våning
2024-10-12 09:00 - 16:00
Platser finns

Skåne län, Malmö

Malmökretsen Svenska Röda Korset, Norra Parkgatan 17
2024-11-09 09:00 - 16:00
Platser finns

Stockholms län, Stadshagen

Svenska Röda Korset, Lindhagensgatan 126
2024-11-24 09:00 - 16:00
Platser finns