Rödakorskunskap online

Rödakorskunskap online – lärarledd kurs som ges digitalt

Kunskap om vår organisation och de värderingar vi arbetar efter är grunden för allt rödakorsarbete. Det ger en trygghet och förankring, vilken roll du än har inom Svenska Röda Korset. 

Kursen rödakorskunskap ger alla rödakorsare en gemensam grund om vilken organisation vi är, vad vi står för och vad som gör oss unika.

Målet är att rödakorsare har kunskap om rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper samt kännedom om Röda Korsets arbete, både nationellt och internationellt. Dessutom att få känna en stolthet över organisationen och att jag som rödakorsare bidrar genom mitt arbete. 

Kursen är obligatorisk för alla frivilliga, förtroendevalda och anställda. Den är dels ett första steg för dig som ska engagera dig inom Svenska Röda Korset, men också en bra repetition för dig som varit aktiv ett tag.

Kursinnehåll

Rödakorskunskap online – lärarledd kurs som ges digitalt

Kunskap om vår organisation och de värderingar vi arbetar efter är grunden för allt rödakorsarbete. Det ger en trygghet och förankring, vilken roll du än har inom Svenska Röda Korset.

Kursen rödakorskunskap ger alla rödakorsare en gemensam grund om vilken organisation vi är, vad vi står för och vad som gör oss unika.

Målet är att rödakorsare har kunskap om rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper samt kännedom om Röda Korsets arbete, både nationellt och internationellt. Dessutom att få känna en stolthet över organisationen och att jag som rödakorsare bidrar genom mitt arbete. 

Målgrupp

Obligatorisk för alla frivilliga, förtroendevalda och anställda.
Kursen ska repeteras minst vart fjärde år.

Kursmål

  • Kunna beskriva våra sju grundprinciper och kunna ge exempel på hur de praktiskt kan användas 
  • Känna till rörelsens historia och särskilda mandat i stora drag 
  • Känna till hur rörelsen arbetar - internationellt, nationellt och lokalt

Förkunskaper

Ingen förkunskap krävs.

Kommande tillfällen i

Online

Zoom
2024-10-17 18:00 - 21:00
Platser finns
Zoom
2024-11-12 18:00 - 21:00
Platser finns