Att leda en krisinsats

Kursens syfte är att stärka förmågan och öka tryggheten att leda och samordna inom Svenska Röda Korsets krisinsatser.

Efter utbildningen ska deltagarna ha samsyn kring Svenska Röda Korsets ledarskap och insatsledarens och samordnarens ansvar och uppgifter. Ha förmåga att använda konkreta metoder och verktyg för att leda och samordna en krisinsats samt starta genomföra och avsluta en krisinsats. 

Full närvaro krävs och vi räknar med att du sover på hotellet.

Kursinnehåll

Kursen ger dig verktyg att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

Efter utbildningen ska deltagarna ha samsyn kring Svenska Röda Korsets ledarskap och insatsledarens och samordnarens ansvar och uppgifter. Ha förmåga att använda konkreta metoder och verktyg för att leda och samordna en krisinsats samt starta genomföra och avsluta en krisinsats.

Kursen genomförs fredag kväll till söndag eftermiddag. Full närvaro krävs och vi räknar med att du sover på hotellet.

Målgrupp

Frivilliga med en roll i Svenska Röda Korsets krisberedskap.

Kursmål

 • Behovsbedömning 
 • Introduktion till krisledningsrollerna 
 • Före, under och efter en krisinsats 
 • Att vara ledare i Svenska Röda Korset 
 • Stöd till insatsfrivilliga

Förkunskaper

 • Rödakorskunskap 
 • Att vara frivillig
 • Uppförandekoden
 • Var försiktig 
 • Att mötas i vardag och kris
 • Första hjälpen/HLR 
 • Krisberedskap och totalförsvar i Sverige 
 • Samverkan i kris
 • Introduktion Att leda en krisinsats
Utöver detta ska kretsen ha en beredskapsplan.

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen inbokade