Att leda en krisinsats

Kursens syfte är att stärka förmågan och öka tryggheten att leda och samordna inom Svenska Röda Korsets krisinsatser.

Full närvaro krävs och vi räknar med att du sover på hotellet.

Kursinnehåll

Kursen ger dig verktyg att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

Efter utbildningen ska deltagarna ha samsyn kring Svenska Röda Korsets ledarskap och insatsledarens och samordnarens ansvar och uppgifter. Ha förmåga att använda konkreta metoder och verktyg för att leda och samordna en krisinsats samt starta genomföra och avsluta en krisinsats.

Målgrupp

Frivilliga med en roll i Svenska Röda Korsets krisberedskap.

Kursmål

 • Behovsbedömning 
 • Introduktion till krisledningsrollerna 
 • Före, under och efter en krisinsats 
 • Att vara ledare i Svenska Röda Korset 
 • Stöd till insatsfrivilliga

Förkunskaper

 • Rödakorskunskap 
 • Att vara frivillig
 • Uppförandekoden
 • Var försiktig 
 • Att mötas i vardag och kris
 • Första hjälpen/HLR 
 • Krisberedskap och totalförsvar i Sverige 
 • Samverkan i kris
 • Introduktion Att leda en krisinsats
Utöver detta ska kretsen ha en beredskapsplan.

Kommande tillfällen i

Gotlands Tofta

Tofta Strandpensionat
2022-09-02 18:00 - 21:00
2022-09-03 08:00 - 19:00
2022-09-04 08:00 - 16:00
Inga platser kvar
Fullbokat

Örebro

Clarion Hotel Örebro
2022-10-07 18:00 - 21:00
2022-10-08 08:00 - 19:00
2022-10-09 08:00 - 16:00
Platser finns

Sundsvall

Clarion Collection Hotel Grand
2022-11-11 18:00 - 21:00
2022-11-12 08:00 - 19:00
2022-11-13 08:00 - 16:00
Platser finns