Introduktion - Att leda en krisinsats

Kursens syfte är att stärka förmågan och öka tryggheten att komma igång/leda/samordna en lokal krisinsats i Svenska Röda Korset.

Kursinnehåll

Kursen ger dig en introduktion till att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

För att ha full behållning av kvällen ska kurserna listade under förkunskaper vara genomgångna. Kursen är indelad i flera pass med såväl föredragningar som gruppdiskussioner och leds av två kursledare som guidar gruppen genom de olika momenten samt för anteckningar från diskussionerna. Dessa delas med er deltagare i efterhand.

Kursen är 3 timmar och 10 minuter inkl paus.

Målgrupp

Frivilliga med en roll i Svenska Röda Korsets krisberedskap.

Kursmål

  • Känna till Svenska Röda Korsets krisledningsorganisation lokalt och nationellt

  • Kunna komma igång eller fortsätta att leda/samordna en krisinsats på lokal nivå  

  • Känna till olika stödmaterial 

Förkunskaper

Webbkurser (finns i RedLearn):
  • Rödakorskunskap 
  • Att vara frivillig
  • Uppförandekoden
  • Krisberedskap och totalförsvar i Sverige 
  • Samverkan i kris
Självstudiematerial

Kommande tillfällen i

Online

Zoom
2020-11-05 - 18:00 - 21:10
Zoom
2020-11-26 - 18:00 - 21:10
Zoom
2020-12-17 - 18:00 - 21:10