Introduktion - Att leda en krisinsats

Kursens syfte är att stärka förmågan och öka tryggheten att komma igång/leda/samordna en lokal krisinsats i Svenska Röda Korset.

Kursinnehåll

Kursen ger dig en introduktion till att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer.

Denna är obligatorisk för deltagande i den fysiska kursen ”Att leda en krisinsats”
Kursen genomförs digitalt under en kväll eller eftermiddag. Utifrån anmälda deltagares förväntningar på kursen genomförs den med fokus på kriser generellt.  


För att ha full behållning av kursen ska förkunskaperna vara genomgångna. Kursen är indelad i flera pass med såväl föredragningar som gruppdiskussioner och leds av två kursledare som guidar gruppen genom de olika momenten samt för anteckningar från diskussionerna. Dessa delas med er deltagare i efterhand.

Kursen är 3 timmar och 10 minuter inkl paus.

Målgrupp

Frivilliga med en roll i Svenska Röda Korsets krisberedskap.

Kursmål

  • Känna till Svenska Röda Korsets krisledningsorganisation lokalt och nationellt

  • Kunna komma igång eller fortsätta att leda/samordna en krisinsats på lokal nivå  

  • Känna till olika stödmaterial 

Förkunskaper

Webbkurser (finns i Learnster):
  • Rödakorskunskap 
  • Att vara frivillig
  • Uppförandekoden
  • Krisberedskap och totalförsvar i Sverige 
  • Samverkan i kris
Självstudiematerial
Läs även Handbok - Lokal krisberedskap innan kursen. Handboken är utskickad till alla kretsar, men du hittar den även här.

Kommande tillfällen i

Online

Zoom
2021-11-18 - 17:45 - 21:10
Zoom
2021-12-14 - 17:45 - 21:10