Erfarenhetsutbyte Att leda en krisinsats

Erfarenhetsutbytet ger deltagarna möjlighet att ställa frågor och byta erfarenheter kring arbetet med krisinsatser på lokal nivå inom Svenska Röda Korset.

Kursinnehåll

Tillfället är 2 timmar inkl paus.

Målgrupp

Frivilliga med en roll i Svenska Röda Korsets krisberedskap.

FörkunskaperJust nu finns det inga kommande kurstillfällen inbokade