Att vara krisstödjare

Den här kursen erbjuds frivilliga inom Svenska Röda Korset som har en roll i kretsens krisberedskapsplan, för att ge krisstöd till människor som befinner sig i akuta situationer.
Anmälan stänger två veckor innan kursstart.

Kursinnehåll

Den här kursen erbjuds frivilliga i kretsar som enligt sin lokala krisberedskapsplan planerar att erbjuda Krisstöd vid akuta händelser.

Kursen är grundläggande för rollen som krisstödjare. Ger en grundförståelse för vad rollen innebär, vad en ska tänka på för att stödet ska vara till hjälp och vilket stöd en stödjare behöver.
Därutöver utvecklas kunskapen inom Psykologisk första hjälpen, och vi övar i olika miljöer.

Kursen innehåller information, diskussioner, övningar och rollspel. Du kommer vid första tillfället att få en kurs-vän som du under kursens gång får möjlighet att reflektera med kring lärandet.

Kursen ger en grundförståelse för vad det innebär att vara krisstödjare inom Svenska Röda Korset. Tanken är att du sedan fortsätter öva vidare på färdigheterna tillsammans med andra Krisstödjare i kretsen.

Kursen kommer under 2022 endast att genomföras digitalt, till följd av corona-pandemin. Kursen är uppdelat på tre tillfällen, med två vardagskvällar och en lördags träff. de olika träffarna bygger på varandra och deltagare förväntas delta på alla tre träffarna.

Målgrupp

Frivilliga och kretsanställda med en roll i Svenska Röda Korsets krisberedskap.

Kursmål

 • Känna till Svenska Röda Korsets krisledningsorganisation lokalt och nationellt, samt krisstödjarnas roll i densamma.
 • Känna till hur vi agerar före, under och efter en krisinsats.
 • Känna till Svenska Röda Korsets roll i kris och samverkan med andra, och säkerhetsaspekter.
 • Deltagaren ska ha fått djupare kunskap i Psykologisk Första Hjälpen.
 • Deltagaren ska ha fått en djupare förståelse för krisstöd i olika skeden, akut, uppföljande och långsiktigt.
 • Förstå och kunna möta människor, skapa trygga miljöer i utsatta situationer. Och förstå de stressreaktioner som är vanligt förekommande.
 • Förstå och kunna avsluta en insats och tillvägagångssätt för att få stöd av varandra efter avslutad insats.
 • Att genom övning ha blivit stärkt i att efter kursen kunna agera i rollen som krisstödjare. 

Förkunskaper


Kurserbjudandet förutsätter att du som deltagare förbereder dig genom att gå grundkurserna som alla frivilliga inom Röda Korset ska gå:
 • Rödakorskunskap
 • Att vara frivillig
 • Uppförandekod
 • Säkerhet - Var försiktig
 • Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen. (det är viktigt att deltagaren har gått den senaste versionen av kursen då den genomsyras av psykologisk första hjälpen på ett helt annat sätt än den gamla "Att mötas i vardag och kris".
Utöver detta förväntas du inför kursen "Att vara krisstödjare" även ha gått följande webbkurser i Learnster LÄNK 
 • Krisberedskap och totalförsvar i Sverige (40 min)
 • Psykologisk första hjälpen (15 min).
 • Fem principer för tidigt krisstöd (15 min).
 • Stöd till stödjaren (15 min). 
Du kan även:
 • Gå en minikurs om Svenska Röda Korsets grundprinciper (20 min) LÄNK 
 • Titta på kortfilmer om psykisk hälsa och psykisk ohälsa på Svenska Röda Korsets hemsida LÄNK 
 • Titta igenom Handboken för Krisstöd och krisstödjare LÄNK

Kommande tillfällen i

Online

Zoom
2022-09-07 17:30 - 21:00
2022-09-14 17:30 - 21:00
2022-09-24 09:00 - 16:30
Platser finns
Zoom
2022-11-10 17:30 - 21:00
2022-11-17 17:30 - 21:00
2022-11-26 09:00 - 16:30
Platser finns