Att bli krisstödjare

Den här kursen erbjuds frivilliga inom Svenska Röda Korset som har en roll i kretsens krisberedskapsplan, för att ge krisstöd till människor som befinner sig i akuta situationer.

Kursinnehåll

I kursen ges deltagarna en förståelse för rollen som Krisstödjare inom ramen för kretsens krisberedskapsplan. Det handlar om vad man ska tänka på före en insats och hur man kan arbeta under en insats, samt vad som är viktigt att göra efter en insats.

Därutöver utvecklas kunskapen inom Psykologisk första hjälpen, och att öva hantverket i olika miljöer. Kursdeltagarna får stor möjlighet till egen reflektion, men även med en annan kurskamrat i ett så kallat buddy system.
Efter kursen får man med sig ett övnings-kit att använda med en närstående eller rödakorsvän, i en liten grupp av frivilliga eller i en någon större gruppering.

Kursen genomförs antingen fysiskt två heldagar eller digitalt två kvällar och en heldag.

För att ha full behållning av kursen så ska förkunskaperna vara genomgångna. Kursen är indelad i flera pass, där tydliga inslag av övning genomsyrar.

Målgrupp

Frivilliga och kretsanställda med en roll i Svenska Röda Korsets krisberedskap.

Kursmål

 • Deltagarna ska ha fått djupare kunskap i Psykologisk Första Hjälpen   
 • Deltagarna ska ha fått en djupare förståelse för krisstöd i olika skeden, akut, uppföljande och långsiktigt.    
 • Förstå och kunna möta människor och skapa trygga miljöer i utsatta situationer, och förstå de stressreaktioner som är vanligt förekommande.  
 • Förstå och kunna avsluta en insats och tillvägagångssätt för att få stöd av varandra efter avslutad insats.   
 • Känna till Röda Korsets krisledningsorganisation lokalt och nationellt, samt krisstödjarnas roll i densamma.    
 • Känna till hur vi agerar före, under och efter en krisinsats    
 • Känna till Svenska Röda Korsets roll i kris och samverkan med andra och säkerhetsaspekter.   
 • Att genom övning ha blivit stärkt i att efter kursen kunna agera i rollen som Krisstödjare  

Förkunskaper

Genomför följande kurser i Learnster LÄNK
 • Krisberedskap och totalförsvar i Sverige (40 min) 
 • Psykologisk Första hjälpen (15 min) 
 • Fem principer för tidigt krisstöd (15 min) 
 • Stöd till stödjaren (15 min)
Du ska även:
 • Gå en minikurs om Svenska Röda Korsets grundprinciper (20 min) LÄNK
 • Titta på kortfilmer om psykisk hälsa och psykisk ohälsa på Svenska Röda Korsets hemsida LÄNK
 • Delta på Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen - anmälan och information

Kommande tillfällen i

Online

Zoom
2021-10-05 - 17:30 - 21:00
2021-10-12 - 17:30 - 21:00
2021-11-27 - 09:00 - 17:00
Zoom
2021-11-09 - 17:30 - 21:00
2021-11-16 - 17:30 - 21:00
2021-11-27 - 09:00 - 17:00
Zoom
2021-12-06 - 17:30 - 21:00
2021-12-08 - 17:30 - 21:00
2021-12-11 - 09:00 - 17:00