Introduktion för frivilliga i vaccininsats

Välkommen på digital introduktion till uppdraget som vaccineringsstödjare eller som frivillig i en informationsinsats inom Svenska Röda Korset under Covid-19!

Under hela coronapandemin har vi gett olika typer av stöd, till exempel har vi levererat mat och medicin till riskgrupper, haft en telefonjour för oroliga och gett elever digital läxhjälp.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa till vid vaccinationer, både i Sverige och internationellt. I Sverige deltar vi på många orter med den årliga influensavaccineringen och även i samband med svininfluensavaccinationen 2009 hjälpte Röda Korset sjukvården.

När vi nu går in och stöttar vid vaccinationerna mot covid-19, är vi mycket glada att Du väljer att hjälpa till!

Syftet med den gemensamma introduktionen är att säkerställa att alla medverkande frivilliga får insikt i sitt uppdrag och möjlighet att diskutera dess innehåll.

Innehåll:
  • Erfarenheter från de årliga säsongsinfluensavaccinationer samt massvaccineringen år 2009.
  • Vad är Röda Korsets roll i den nationella vaccinationskampanjen?
  • Uppdraget, vad är mina skyldigheter och ansvar?
  • Bemötande, vad ska jag tänka på?
Vid färre än 5 anmälda deltagare ställs introduktionen in och anmälda deltagare meddelas via mail.

Målgrupp

Alla som gör frivilliginsats kopplat till vaccin inom Svenska Röda Korset

Förkunskaper

Ha gått de obligatoriska webbkurserna:
  • Rödakorskunskap (ca 1 tim)
  • Att vara frivillig (ca 30 min)
  • Uppförandekoden (ca 30 min)
För uppdraget rekommenderas även korta moduler om Bemötande och stöd.

Registrera dig i Learnster och få tillgång till alla kurserna ovan genom att klicka här.

Du rekommenderas även delta på Första hjälpen Online, anmäla dig här.

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen inbokade