Fördjupning i lokal krisberedskap

Sedan 2018 har Svenska Röda Korset enhet Krishantering och Beredskap ordnat nätverksträffar inom lokal krisberedskap.

I höst kommer en nationell träff att ske. För de kretsar som har kommit så långt i sitt arbete med den lokala krisberedskapen att det finns en färdig krisberedskapsplan och som är inskickad till Infoservice, och där det nu är dags att ta nästa steg i arbetet med att utveckla den egna krisberedskapen.

Mötet är även för er frivilliga som har en särskild roll, såsom Insatsledare, Krisstödjare eller Första hjälpare.

Den nationella träffen kommer inte att likna en traditionell nätverksträff, utan vara mer upplevelsebaserad.

Ni kommer även att få träffa Finska Röda Korset, och ta del av deras krisberedskapsarbete på Åland.

Träffen genomförs två gånger och ni kan välja mellan två datum, 21/10 eller 24/10

Målgrupp

Frivilliga i Svenska Röda Korset med en roll i den lokala krisberedskapen.

Förkunskaper

  • Grundkurser för frivilliga i Röda Korset
  • Webbkurserna Krisberedskap och totalförsvar i Sverige och Samverkan i kris
  • För er med en särskild roll ska utbildning för densamma vara genomförd

Kommande tillfällen i

Online

Zoom
2021-10-21 - 18:00 - 21:00
Zoom
2021-10-24 - 13:00 - 16:00