Nätverksträff: Utveckling i rollen som insatsledare och insatsansvarig

Insatsledarens roll är mångfacetterad och komplex. Under träffen kommer vi att samtala och dela tips och idéer samt utbyta erfarenheter kring rollerna. 

Välkommen att anmäla er till erfarenhetsutbyte för insatsledare. Träffen är till för er som har gått kursen Att leda en krisinsats.

Träffen är 1,5 timme.


Målgrupp

Utbildade insatsledare i krets i Svenska Röda Korset

Förkunskaper

Röda Korsets grundkurser för frivilliga
Krisberedskap och totalförsvar i Sverige
Samverkan i kris
Att leda en krisinsats introduktion
Att leda en krisinsats

Kommande tillfällen i

Online

Microsoft Teams
Platser finns