Att mötas i vardag och kris med PFH - fysisk kurs

Kursen riktar sig till förtroendevalda, frivilliga och anställda inom Svenska Röda Korset.

Kursen ger förutsättningar för trygga och stöttande möten med alla människor som kommer i kontakt med Svenska Röda Korset, oavsett vem det är och vilken roll hen har. I kursen ingår metoden Psykologisk första hjälpen som ger goda förutsättningar att möta människor i utsatta situationer. Vi övar tillsammans under kursen.


För att genomföra kursen krävs att du gått Svenska Röda Korsets grundkurser: Uppförandekoden, Rödakorskunskap, Att vara frivillig och Var försiktig!

Kursinnehåll

Kursen ger förutsättningar för trygga och stöttande möten med alla människor som kommer i kontakt med Svenska Röda Korset, oavsett vem det är och vilken roll hen har. I kursen ingår metoden Psykologisk första hjälpen som ger goda förutsättningar att möta människor i utsatta situationer. Vi övar tillsammans under kursen. 

Kursen genomförs antingen under en heldag eller uppdelad på två tillfällen.

Målgrupp

Svenska Röda Korsets frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Kursmål

  • Stärkt förmåga att agera i enlighet med Svenska Röda Korsets värderingar i möten med människor
  • Grundläggande kunskaper i Psykologisk första hjälpen
  • Vågar använda dina kunskaper i möten med människor

Förkunskaper

Följande webbkurser i Learnster:

  • Uppförandekoden
  • Rödakorskunskap
  • Att vara frivillig
  • Var försiktig!

    Läs mer om att gå kurs i Learnster på Rednet 

Kommande tillfällen i

Skåne län, Malmö

Malmökretsen Svenska Röda Korset
Platser finns

Västra Götalands län, Skövde

Röda Korsets Behandlingscenter
Få platser kvar

Uppsala

Uppsala rödakorskrets
Platser finns

Stockholms län, Nacka

Nacka rödakorskrets
Platser finns