Att mötas i vardag och kris med PFH - fysisk kurs

Kursen riktar sig till förtroendevalda, frivilliga och anställda inom Svenska Röda Korset.

Kursen ger förutsättningar för trygga och stöttande möten med alla människor som kommer i kontakt med Svenska Röda Korset, oavsett vem det är och vilken roll hen har. I kursen ingår metoden Psykologisk första hjälpen som ger goda förutsättningar att möta människor i utsatta situationer. Vi övar tillsammans under kursen.


För att genomföra kursen krävs att du gått Svenska Röda Korsets grundkurser: Uppförandekoden, Rödakorskunskap, Att vara frivillig och Var försiktig!

Kursinnehåll

Kursen ger förutsättningar för trygga och stöttande möten med alla människor som kommer i kontakt med Svenska Röda Korset, oavsett vem det är och vilken roll hen har. I kursen ingår metoden Psykologisk första hjälpen som ger goda förutsättningar att möta människor i utsatta situationer. Vi övar tillsammans under kursen. 

Kursen genomförs antingen under en heldag eller uppdelad på två tillfällen.

Målgrupp

Svenska Röda Korsets frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Kursmål

  • Stärkt förmåga att agera i enlighet med Svenska Röda Korsets värderingar i möten med människor
  • Grundläggande kunskaper i Psykologisk första hjälpen
  • Vågar använda dina kunskaper i möten med människor

Förkunskaper

Följande webbkurser i Learnster:

  • Uppförandekoden
  • Rödakorskunskap
  • Att vara frivillig
  • Var försiktig!

    Läs mer om att gå kurs i Learnster på Rednet 

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen inbokade