Första hjälpen Vuxen Online

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna. 

Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten. Under kursen kommer du vara aktiv på olika sätt och bland annat öva på golvet.

Anmäl alla som ska delta på kursen, även om ni ska dela dator. För bästa upplevelse vill vi helst att du sitter vid egen dator/mobil/surfplatta. Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs ha fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten.

Kursen är kostnadsfri. 

Intyg
Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du deltagit på kursen. På intyget står kursmålen.

Kursinnehåll

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna.

Kurstiden är 3 timmar, inklusive paus.

Målgrupp

Allmänhet/Privatpersoner samt frivilliga/förtroendevalda och anställda inom Svenska Röda Korset

Kursmål

 • Känna till hur livstecken kontrolleras och en öppen luftväg skapas
 • Känna till hur en medvetslös person placeras i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Känna till 1177 Vårdguiden
 • Känna till hur hjärt-lungräddning (HLR) utförs på vuxen
 • Känna till hur en hjärtstartare används i kombination med hjärt-lungräddning
 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt
 • Känna till hur olycksfall kan förebyggas
 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer 
Intyget tillsammans med ett intyg från ett övningstillfälle, där HLR övas på särskild övningsdocka, utgör ett fullvärdigt intyg för en kurs i Första hjälpen/hjärt-lungräddning (HLR).

Svenska Röda Korsets kurser i hjärt-lungräddning följer European Resuscitation Councils riktlinjer. Vi rekommenderar att du repeterar dina kunskaper varje år.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs men för att utbildarna ska kunna hjälpa dig med de praktiska momenten så behöver du kunna synas och höras under hela kursen, dvs ha en fungerande mikrofon och kamera. 

Påbyggnad

Efter kursen är du välkommen att öva praktiskt på en av våra övningshubbar. Läs mer här. 

Kommande tillfällen i

Online

Zoom
2021-10-27 - 09:00 - 12:00
Zoom
2021-11-01 - 09:00 - 12:00
Zoom
2021-11-03 - 18:00 - 21:00