Första hjälpen Online

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen. För att utbildaren ska kunna hjälpa dig med de praktiska momenten så måste du kunna delta i kursen med ljud och bild, dvs ha en fungerande mikrofon och kamera.

Kursen är kostnadsfri. 

Intyg
Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du deltagit på kursen. På intyget står kursmålen.

Kursinnehåll

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxen.

Kurstiden är 2 timmar och 45 minuter.

Målgrupp

Allmänhet/Privatpersoner samt frivilliga/förtroendevalda och anställda inom Svenska Röda Korset

Kursmål

 • Känna till hur livstecken kontrolleras och en öppen luftväg skapas
 • Känna till hur en medvetslös person placeras i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Känna till 1177 Vårdguiden
 • Känna till hur hjärt-lungräddning (HLR) utförs på vuxen
 • Känna till hur en hjärtstartare används i kombination med hjärt-lungräddning
 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt
 • Känna till hur olycksfall kan förebyggas
 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer 
Onlinekursen bör kompletteras med ett praktiskt övningsmoment, där HLR övas på särskild övningsdocka

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs men för att utbildaren ska kunna hjälpa dig med de praktiska momenten så måste du kunna delta i kursen med ljud och bild, dvs ha en fungerande mikrofon och kamera.

Kommande tillfällen i

Online

Zoom
2020-10-28 - 17:45 - 20:30
Zoom
2020-10-29 - 09:15 - 12:00
Zoom
2020-11-02 - 17:45 - 20:30