Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna. 

Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten. Under kursen kommer du vara aktiv på olika sätt och bland annat öva på golvet.

Anmäl alla som ska delta på kursen, även om ni ska dela dator. För bästa upplevelse vill vi helst att du sitter vid egen dator/mobil/surfplatta. Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs ha fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten.

Kursen är kostnadsfri. 

Intyg
Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du deltagit på kursen. På intyget står kursmålen.

Nästa tillfälle
2021-12-16 18:00

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för barn. 

Under kursen måste du både kunna synas och höras, dvs fungerande mikrofon och kamera, så att utbildarna kan hjälpa dig med de praktiska momenten. Under kursen kommer du vara aktiv på olika sätt och bland annat öva på golvet.

Anmäl alla som ska delta på kursen, även om ni ska dela dator. För bästa upplevelse vill vi helst att du sitter vid egen dator/mobil/surfplatta.

Du som vill eller behöver ha med ditt mindre barn närvarande vid kursen kan anmäla dig till ett av våra tillfällen märkta med "Barnnärvaro". Vi älskar barn, men för att du och de andra deltagarna ska kunna fokusera helt på kursens innehåll och övningar vill vi att du inte har med barn vid andra kurstillfällen. Större barn som kan delta i kursen är givetvis välkomna. 

Kursen är kostnadsfri.

Intyg
Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du deltagit på kursen. På intyget står kursmålen. 

Nästa tillfälle
2021-12-15 18:00

Kom och öva praktiskt på första hjälpen! Gå först en kurs i Första hjälpen Online (Vuxen eller Barn) eller webbkursen Våga rädda liv - boka sedan ett övningstillfälle!

På ett övningstillfälle kommer du till oss och övar på det som du lärde dig under onlinekursen, t.ex. hjärt-lungräddning på en övningsdocka. Vi finns på flera orter i landet, från Tomelilla i söder till Haparanda i norr.


Övningstillfället är kostnadsfritt och corona-anpassat.

Nästa tillfälle
2021-12-13 12:00
Tomelilla, Skåne län

På kursen pratar utbildaren ett annat språk än svenska eller det finns tolk med.
Du måste ha både mikrofon och kamera som fungerar, så att utbildarna kan hjälpa dig. Du kommer träna på första hjälpen på golvet.

During the course the trainer speaks another language than Swedish or there is an interpreter.
You must have both a working microphone and camera so that the trainer can help you. You will practise first aid on the floor.


Anmäl alla som ska vara med på kursen, även om ni ska dela dator. Vi rekommenderar dig att sitta vid egen dator/mobil/surfplatta.

Register all persons that will join the course, even if you share computer. We recommend you to have one computer/mobile/tablet per person.


Vi älskar barn, men vi vill att du inte har med barn vid kurstillfället. Det är lättare för dig och andra deltagare att fokusera på kursen då. Större barn som kan delta i kursen är välkomna. 

We love children, but we done want them to join during the course. Its easier for ypu and the other participants to focus on the course withut the children. Older children that can take part of the course is welscome. 


Kursen är gratis/The course is free of charge. 

Kursen genomförs i Zoom./The course takes place in Zoom. 

Nästa tillfälle
2022-02-01 17:30

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna.
The course provides participants with basic knowledge in life-saving first aid for adults.
 

På kursen pratar utbildaren ett annat språk än svenska eller det finns tolk med.
Du måste ha både mikrofon och kamera som fungerar, så att utbildarna kan hjälpa dig. Du kommer träna på första hjälpen på golvet.

During the course the trainer speaks another language than Swedish or there is an interpreter.
You must have both a working microphone and camera so that the trainer can help you. You will practise first aid on the floor.


Anmäl alla som ska vara med på kursen, även om ni ska dela dator. Vi rekommenderar dig att sitta vid egen dator/mobil/surfplatta.

Register all persons that will join the course, even if you share computer. We recommend you to have one computer/mobile/tablet per person.
 


Kursen är gratis/The course is free of charge.

Kursen genomförs i Zoom./The course takes place in Zoom.

Nästa tillfälle
2022-02-03 17:30
/ 2